18
Sun, Nov
0 New Articles

ဒါကာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၆၅ ဘီလီယံ ကုန္က်ၿပီး မဂၢါဝပ္ ၂၄၀၀ ထြက္ရွိမည့္ ႏ်ဴကလီယား ဓာတ္အားေပး စက္ရံု တစ္ခုအား တည္ေဆာက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

ဝါရွင္တန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ေဒၚလာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဗဟိုဘဏ္ Fed က ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြြင္ ျမွင့္တင္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

နယူးေယာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ ဗီယင္နာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည့္ အိုပက္ (OPEC) အစည္းအေဝး မတိုင္မီတြင္ ေရနံေဈးႏႈန္း တည္ၿငိမ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရီယိုဂ်ေနးရုိး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဘရာဇီး ေလေၾကာင္းလိုင္း Azul က ဘရာဇီး ရီေအ့စ္ေငြ ၁.၇ ဘီလီယံ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆၀ သန္း) တန္ဖိုးရိွ ၄င္း ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာ ၂၃.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအား တရုတ္ ဟိုင္နန္ ေလေၾကာင္း (HNA) သို႕ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႕က ေၾကညာခဲ့သည္။

လန္ဒန္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ အႀကီးစား ထုတ္လုပ္ေရး Red Sun အုပ္စု မွ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ၿဗိတိန္ ႏို္င္ငံ အလယ္ပိုင္း စက္မႈျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ကိုဗန္ထရီ ၿမိဳ႕ရွိ ေမာ္ေတာ္ကား အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး CAD CAM Automotive (CCA) ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၈ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ ဟု ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လန္ဒန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၇ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ စီးပြားေရး ကမာၻ႔ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးအား ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ က လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ခဲ႔ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ဥေရာပတို႔ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေစရန္ ဦးတည္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရ အကြယ္ကူဆုံး ႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕မွာ အေရွ ့အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသမွ ျဖစ္ၿပီး အေရွ ့အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသရွိ ႏုိင္ငံ အမ်ားစုသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ထားရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္ေစမည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကမာၻဘဏ္ အုပ္စုမွ “Doing Business 2016:Measuring Quality and Efficiency” အစီရင္ခံစာအရ ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒူဘိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး အလ်င္ အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု (United Arab Emirates= UAE) ၏ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဝါရွင္တန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္(AIIB) ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ တိုးျမႇင့္ေရး ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္ ဥကၠ႒ ဂ်င္မ္ေရာင္ကင္ က ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

ထီေဘလစီ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ထီေဘလစီ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမႀကီး ဖိုရမ္ ကိုတက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Shalifufu မွ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ မွ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမႀကီး စီးပြားေရး ဇုန္ စီမံကိန္း ႀကီးသည္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အာရွအလယ္ပိုင္း ေဒသ မ်ားအတြက္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစႏိုင္ေသာ သမိုင္းဝင္ အခြင့္အေရး တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ၏ အင္တာဗ်ဴအား ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Page 1 of 2