10
Mon, Dec
0 New Articles

ရန္ကုန္၊ဇန္န၀ါရီ၃၁ရက္(ဆင္ဟြာ)

အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမလုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားသျဖင့္ ဘီအီးဒီ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပိုမိုေခၚယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တိုးပြားခိုင္ျမဲရန္ ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ေစရန္ တတ္စြမ္း သမွ် ပံ႔ပိုး ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမႀကီး ေဒၚဇင္ခုိင္က ယေန ့ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းမွ ပညာထူးခၽြန္ၿပီး ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိသည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုမွ ပညာထူးခၽြန္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ပညာ သင္ယူရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (၁ဝ၇) ဦးအား ဆရာမႀကီးေဒၚဇင္ခိုင္ရန္ပံုေငြမွ တကၠသိုလ္ ပညာရပ္အား သင္ယူႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား တတိယ အႀကိမ္ အျဖစ္ ယေန ့ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွ ပုိလီယုိ ေရာဂါပုိးကုိ အၿပီးတုိင္ ပေပ်ာက္ေစရန္ အမ်ဳိးသားေရး အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ရာ ေဒသအလိုက္ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေန႔မ်ား အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန ့အထိ လည္းေကာင္း ၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေဆးတိုက္ေန႔မ်ား အျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန ့အထိ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚ ဌာနသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လူနာမ်ား အား  မလိုလားအပ္ေသာ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ ကုသမႈပုံစံ အတိုင္း အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲကုသ မႈအား ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲကုသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ကေလးမ်ားပဲြေတာ္ (KIDS FAIR 2016) ျပပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ မွ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ ၃ ရက္ တိုင္တိုင္ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း EMG Marketing Group မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာသင္ဆုျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပညာသင္ၾကား ေနသည့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပညာေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ  ျမန္မာသံ႐ုံး မ်ားတြင္ ခန္႔ထားမည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သံမွဴးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူငယ္တန္း သင္႐ုိး ညႊန္းတမ္း သစ္ကို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္ၿပီး အျခား သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းသစ္မ်ားကိုလည္း ပညာသင္ႏွစ္မ်ား၏ တန္းစဥ္အလိုက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္တန္းစီ ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ စတင္ေက်ာင္းတက္သည္႔ ကေလးမ်ားသည္ KG+12 ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳနုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ႔လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္း (CESR) မွ တာဝန္ရွိသူက ဆင္ဟြာကို ယေန႔ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေဆးလိပ္ ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုပ္ပိုးခြံမ်ား အားလုံးေပၚတြင္ က်န္းမာေရး သတိေပးခ်က္ ရုပ္ပုံ ႏွင့္ စာတမ္း မ်ားကို အလွည့္က် ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး မၾကာမီတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ ေဆးဝါးမ်ားကုိ စိစစ္ရာတြင္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ စပ္ေဆး အျဖစ္ ျပန္လည္ ထုတ္ပုိး၍ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေဆးဝါး အမွတ္တံဆိပ္ ၉ မ်ဳိးကုိ စစ္ေဆးေတြ ့ရွိရသျဖင့္ ေဆးဝါး လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေဆးဆုိင္မ်ား၌ ကုိယ္ပုိင္ အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေနာက္တုိင္း ေဆးဝါးမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ ထုတ္ပုိး ျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုံးဝ မျပဳၾကရန္ ႏွင့္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ ့အစည္းက ဥပေဒအရ တရားစြဲဆုိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Page 1 of 2